Burčákové gloria

Jako každý oficiální útvar má i Burčáková umie svoji hymnu, které by se měla zpívat hrdě, s úctou a často! Burčákové gloria takřka zlidovělo a jeho nápěv už nedostanete z hlavy... 

Pozn.: Při oficiálních příležitostech jako např. Burčákových slavnostech se zpívají vždy první dvě sloky a reffrain. Celou hymnu si v době burčáku zpívá každý občan povinně sám doma nebo lépe ve sklepě. 

HUSTOPEČSKÉ BURÁKOVÉ GLORIA
(zlidovělo jako Výše číš)

1. Co to zní, co to hřmí, co to krajem burácí,
to burčák dozrává, v sudech se již obrací.
Bublá to, šumí to, je to právě hotovo,
neváhej, přistup blíž, pustíme se do toho!

Reffrain: Výše číš, výše číš, výše výše výše číš,
výše číš, výše číš, výše výše výše číš!
Výše číš, výše číš, výše výše výše číš,
výše číš, výše číš, výše výše výše číš!

2. To je čas burčáku, čas nad všechny ostatní,
je to čas o kterém od zimy již vinař sní.
Neváhej, přistup blíž, ať si svou krev vyměníš,
propláchneš, zprůtočníš, svoje zdraví posílíš!

3. Teprve s burčákem vidíš správně každou věc,
moře je po kotník, Everest je krtinec.
S burčákem rozlouskneš netušené záhady,
s burčákem překonáš všechny blbé nálady.

4. Burčákem šumivým svoje oko rozjasníš,
srst se ti zaleskne, čenich mokem orosíš.
Uvadlé orgány novou silou napojíš,
manželku překvapíš a možná i vyděsíš!

5. Lahodný burčák pij, míru však vždy dodržuj,
kdy přestat vždycky znej, zítra zase pokračuj.
Pijeme ho pro radost, pro radost a přátelství,
a kdo to přebere, ten se často podiví.

6. Burčákem posilněn jdi se vrhnout v litý boj,
buď vždy zdráv a vesel a ničeho se neboj!
Burčákem posilněn jdi se vrhnout v litý boj,
buď vždy zdráv a vesel, a ničeho se neboj!

7. S burčákem směle vpřed za tím co je před námi,
s burčákem prosvítá světlo mezi mlhami.
S burčákem nás člověk i Evropu přežije,
ať žije, ať žije, Burčáková unie!